top of page
trays made from recyclable materiales
eu-banner.55a7d592.png
QUALITY
Naziv projekta: Digitalna i zelena tranzicija Heavy Duty-a za bolju budućnost okoliša
Referentni broj projekta: KK.11.1.1.01.0656
Korisnik projekta: Heavy Duty d.o.o. za usluge, Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb

Kratki opis projekta (operacije): Projekt se sastoji od osnivanja novog proizvodnog pogona kojim se inoviraju organizacija i procesi, primjenjuju zelene, digitalne i energetski učinkovite tehnologije i tehnološki procesi u proizvodnom pogonu i cjelokupnom poslovanju. Provedba projekta imat će pozitivan učinak na poslovanje te se očekuje rast u svim ključnim segmentima. Zahvaljujući unaprijeđenoj organizaciji koja uključuje uspostavu novog proizvodnog pogona ostvariti će se rast prihoda i izvoza. Projicira se povećanje prihoda 26,4% odnosno izvoza 26,4% u 2025. te zapošljavanje 3 nova djelatnika. Projekt će ojačati konkurentnost i interne sposobnosti Prijavitelja za adekvatan odgovor na izazove tržišta koje je uzrokovala kriza nastala kao posljedica širenja koronavirusa.

Ciljeve i očekivani rezultati projekta (operacije):Kroz provedbu Projekta uvest će se 3 nova tehnološka rješenja povezana za zelenim i digitalnim ciljevima te će se inovirati procesi i organizacije poslovanja. Provedba projekta rezultirat će s: energetski učinkovitom proizvodnjom na način da će novi proizvodni pogon trošiti manje energije iz distribucijske mreže od pogona u Zagrebu; prelaskom na kružno gospodarstvo kroz smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje te osiguravanje preduvjeta za recikliranje i ponovnu uporabu finalnog proizvoda; digitalnom tranzicijom upotrebom digitalne tehnologije za optimizaciju proizvodnje i organizacije poslovanja koje će ujedno biti predmetom unaprjeđenja i inovacije.
Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): Ukupna vrijednost projekta je 5.274.853,00 kn od čega 1.810.879,60 kn bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Razdoblje provedbe projekta (od - do): od 15.9.2021. do 15.3.2023.
Kontakt osobe za više informacija: Branimir Jezdić, branimir@heavyduty.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/.
bottom of page