top of page
trays made from recyclable materiales
eu-banner.55a7d592.png
Digitalna i zelena tranzicija Heavy Duty-a za bolju budućnost okoliša 
Naziv projekta: Digitalna i zelena tranzicija Heavy Duty-a za bolju budućnost okoliša
Referentni broj projekta: KK.11.1.1.01.0656
Korisnik projekta: Heavy Duty d.o.o. za usluge, Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb

 

Kratki opis projekta (operacije): 
Projekt se sastoji od osnivanja novog proizvodnog pogona kojim se inoviraju organizacija i procesi, primjenjuju zelene, digitalne i energetski učinkovite tehnologije i tehnološki procesi u proizvodnom pogonu i cjelokupnom poslovanju. Provedba projekta imat će pozitivan učinak na poslovanje te se očekuje rast u svim ključnim segmentima. Zahvaljujući unaprijeđenoj organizaciji koja uključuje uspostavu novog proizvodnog pogona ostvariti će se rast prihoda i izvoza. Projicira se povećanje prihoda 26,4% odnosno izvoza 26,4% u 2025. te zapošljavanje 3 nova djelatnika. Projekt će ojačati konkurentnost i interne sposobnosti Prijavitelja za adekvatan odgovor na izazove tržišta koje je uzrokovala kriza nastala kao posljedica širenja koronavirusa.
 

Ciljeve i očekivani rezultati projekta (operacije):
Kroz provedbu Projekta uvest će se 3 nova tehnološka rješenja povezana za zelenim i digitalnim ciljevima te će se inovirati procesi i organizacije poslovanja. Provedba projekta rezultirat će s: 

  • energetski učinkovitom proizvodnjom na način da će novi proizvodni pogon trošiti manje energije iz distribucijske mreže od pogona u Zagrebu; 

  • prelaskom na kružno gospodarstvo kroz smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje te osiguravanje preduvjeta za recikliranje i ponovnu uporabu finalnog proizvoda; 

  • digitalnom tranzicijom upotrebom digitalne tehnologije za optimizaciju proizvodnje i organizacije poslovanja koje će ujedno biti predmetom unaprjeđenja i inovacije.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): Ukupna vrijednost projekta je 5.274.853,00 kn od čega 1.810.879,60 kn bespovratna sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

Razdoblje provedbe projekta (od - do): od 15.9.2021. do 15.3.2023.

 

Kontakt osobe za više informacija: Branimir Jezdić, branimir@heavyduty.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/.

bottom of page